EU – VRISAK

  /  EU – VRISAK

 • NAZIV PROJEKTA: Povećanje konkurentnost i učinkovitost Obrta ulaganjem u izradu web stranice na domeni: www.vrisak.com
 • KRATKI OPIS PROJEKTA: Ovim projektom obrt Vrisak ulaže u dizajn i izradu nove web stranice, s ciljem povećanja konkurentnosti, vidljivosti i
        profitabilnosti poslovanja.
 • CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj ovog projekta je prepoznatljivost proizvoda na stranim tržištima putem višejezične web stranice. Očekivani
        rezultat jest povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu, a u narednim godinama i povećanju broja zaposlenih.
 • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: Ukupna vrijednost projekta iznosi 80.000,00 kn, bez pdv-a, a iznos koji sufinancira
        EU je 70% ukupno prihvatljivih troškova u iznosu 56.000,00 kn.
 • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: OD 01.02.2019. DO 01.07.2019.
 • KONTAKT OSOBA: VRISAK, PROMIDŽBA I MARKETING, VL. GORAN KURJAK, VELIKA GORICA, VJEKOSLAVA MAJERA 34
 
Sufinanciranje projekta
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u skopu operativnog programa “Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.”
Za više informacija o strukturnim fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o operativnom programu “Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.”: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA posjetiti: www.strukturnifondovi.hr