Tko?

Što?

KAda?

Faces

Kad spojiš žensku senzualnost, kozmetiku, dizajnericu, kompjuter i klijenta onda dobiješ – Faces.