Tko?

Što?

Kad?

Kad spojiš žensku senzualnost, kozmetiku, dizajnericu, kompjuter i klijenta onda dobiješ – Faces.