Tko?

Što?

Kad?

Sa samim spotom nismo imali ništa, ali je toliko dobra stvar da bi bila prava šteta da se ne nalazi ovdje!